OZE – Czym są Odnawialne Źródła Energii? [2021]

OZE – Czym są Odnawialne Źródła Energii?

Jeżeli interesuje Cię temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oznacza to, że prawdopodobnie poszukujesz odpowiedzi na pytanie jak można produkować energię w zgodzie ze środowiskiem. W ostatnim czasie jest coraz głośniej o inwestycjach, które różnią się od tych, do których byliśmy przyzwyczajeni przez wiele lat, czyli takich, z którymi utrwalił nam się widok kominów, chłodni, bloków energetycznych czy głębokich wykopów. Źródła energii konwencjonalnej z biegiem lat tracą na znaczeniu. Wynika to z wielu kwestii, jednak najważniejszą jest chęć ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a co za tym idzie zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia powietrza i komfortu życia, co jest tak bardzo odczuwalne w Polsce.

 

OZE fotowoltaika

Geneza Odnawialnych Źródeł Energii

Ten inwazyjny obraz, o którym mowa w poprzednim akapicie zostaje stopniowo zastępowany przez elementy infrastruktury bardziej rozproszone, które z racji na swoje ograniczenia technologiczne muszą być instalowane w większej liczbie, i które również bardzo szybko wpisały się w krajobraz. Wystarczy przecież wspomnieć tylko o farmach wiatrowych na morzu lub w jego bliskości, albo wielu panelach fotowoltaicznych rozpostartych na mniej urodzajnych polach. Wpisują się one w nowe podejście do generowania energii, gdyż jak sama nazwa wskazuje, odnawialne źródła energii są z natury nieskończone.

To podejście zwiastuje również zmianę w szeroko pojętej energetyce, gdyż bardzo modnym terminem stała się tzw. energetyka rozproszona. To właśnie liczba instalacji powoduje, że nowoczesny prosument (producent i konsument energii zarazem) jest uczestnikiem „rozproszenia” energetyki i faktem staje się, że każdy może wytwarzać energię ekologiczną, która uniezależni go od tej drogiej ze źródeł konwencjonalnych. OZE staje się racjonalnym wyborem, mimo że do niedawna ta technologia budziła wiele wątpliwości i niewielu wróżyło jej taki sukces.

OZE energia wiatru

Jakie są Odnawialne Źródła Energii?

Energia Słoneczna – możemy ją wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym jest wytwarzanie ciepła przez kolektory słoneczne, które można używać jako wodę użytkową do ogrzewania lub do celów higienicznych. Drugi sposób, to generowanie prądu stałego w instalacji fotowoltaicznej, który przekształcony na zmienny, służy do zasilania domu lub w przypadku nadmiaru jest składowany w sieci.

Energia wiatrowa – wykorzystywana do generowania energii elektrycznej w wyniku przemiany energii kinetycznej cząstek powietrza w ruch obrotowy wirnika, który napędza generator. Stosowana zazwyczaj przy większych instalacjach OZE, jednak coraz częściej zdarzają się wiatraki montowane przy domach.

Energia biomasy – ten rodzaj energii ma wymiar bardzo praktyczny, gdyż pozwala na wytworzenie ciepła i energii z substancji pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Do wytworzenia energii potrzebna jest biomasa, która może być w formie stałej, czyli na przykład rośliny wysokoenergetyczne; może być również w formie ciekłej, na przykład biopaliwa; a także w formie gazowej, czyli tzw. biogaz. Z uwagi na specyfikę wsadu często można takie instalacje wykorzystywać w gospodarstwach rolnych.

Energia wodna – polega na wykorzystaniu energii kinetycznej płynącej wody w celu wprawienia w ruch wirników, które napędzają generatory wytwarzające energię. W Polsce często spotykany sposób uzyskiwania energii na rzekach oraz w elektrowniach szczytowo-pompowych.

Energia geotermalna – inaczej energia wnętrza Ziemi. Jak sama nazwa wskazuje wykorzystuje energię wody znajdującą się pod powierzchnią Ziemi, na przykład jako źródło energii cieplnej. Jest to rodzaj energii trudnej do pozyskania, przez wzgląd na głębokie położenie złóż i duży koszt wydobycia.

OZE

 

Zalety Odnawialnych Źródeł Energii

Produkcja energii elektrycznej czy też cieplnej wykorzystująca zasoby odnawialne niesie za sobą wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

Niezależność energetyczna – rozproszenie źródeł oraz ich rozmieszczenie na terenie danego kraju pozwala na uniezależnienie się od dostaw z sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Duże awarie sieci elektroenergetycznej nie muszą mieć takiego wpływu na lokalny dostęp do energii elektrycznej, nie mówiąc już o instalacjach przydomowych. W kontekście niezależności Państwa, taki model energetyczny pozwala na uniezależnienie się od importu surowców z innych krajów.

Ceny energii elektrycznej – w związku z limitami emisji dwutlenku węgla, przekroczenie takich norm generuje dla przedsiębiorstw energetycznych dodatkowe koszty, które są uwzględniane w cenach za prąd. Dlatego też posiadanie własnej energii z OZE może znacząco obniżyć koszt energii.

Czysta energia – energia wytworzona z OZE nie posiada śladu węglowego. Przy produkcji energii nie jest emitowany dwutlenek węgla, a więc dbasz o środowisko.

Czy Odnawialne Źródła Energii mają wady?

Jak każda stosunkowa nowa technologia OZE ma swoje wady i są to trochę tzw. problemy wieku dziecięcego. Weźmy na tapetę na przykład problem z niestabilnością tych źródeł. OZE nie jest w pełni sterowalne, oprócz energii wodnej, biomasy i geotermalnej. Wiatr i słońce są siłami natury, które są wyjątkowo obfite, jednak przez wzgląd na zmienność pogody, parametry wiatru i słońca mogą być w najgorszym przypadku ograniczone do takich, które nie pozwolą na generację energii elektrycznej lub cieplnej. Rozwiązaniem z przyszłości z pewnością będą magazyny energii, chociażby te wodorowe, które ten często niepożądany w sieci nadmiar będą potrafiły zmagazynować i oddać w momencie, kiedy pogoda będzie bardziej kapryśna.

Z pewnością minusem jest ingerencja OZE w krajobraz, coraz częstsze decyzje odmowne z Zakładów Energetycznych dotyczące warunków przyłączeniowych, czyli tak naprawdę niedostosowanie sieci do nowych technologii i jej rozproszenia, czy też wysokie początkowe koszty instalacji. O ostatnią kwestię jesteśmy jednak spokojni, gdyż jak pokazują badania rynku cena instalacji PV w ostatnich latach malała w dużym tempie, a zatem coraz więcej ludzi będzie mogło sobie pozwolić na taki wydatek. Należy również wspomnieć o dofinansowaniu OZE przez Państwo poprzez program np. Mój Prąd, co również ma znaczący wpływ na rozwój branży w ostatnich latach.

Jaka jest przyszłość OZE w Polsce?

Przyszłość OZE w Polsce jak i na całym świecie jest uzależniona od postępu technologicznego w dziedzinie magazynów energii i technologii wodorowych. W chwili obecnej najlepszym miernikiem jest aktualna odpowiedź rynku – Polacy zaufali OZE. Wydaliśmy na instalacje fotowoltaiczne miliony złotych rocznie, wiedząc, że taka instalacja się zwróci i prąd w naszych domach będzie czysty, a w najbliższej przyszłości (po okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych) zupełnie darmowy. Podobnie może się stać z farmami wiatrowymi, przede wszystkim na morzu, które mają gigantyczny potencjał i wiele inwestycji jest już w toku.

Wniosek jest jeden, perspektywy dla OZE są bardzo dobre, jednak w dalszej przyszłości ważny jest rozwój technologii oraz współpraca Operatorów Sieci Dystrybucyjnych i rozbudowa sieci elektroenergetycznej, tak aby każdy mógł w swoim domu mieć energię z Odnawialnych Źródeł Energii.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest fotowoltaika, jak działa oraz czy możliwe jest czerpanie energii prosto ze słońca, to zapraszamy do artykułu Fotowoltaika co to jest?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button

Jesteśmy do twojej dyspozycji codziennie od godziny 9:00 do 17:00